Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 

Εταιρική ευθύνη

Στη ΧΙΩΝ αναγνωρίζουμε την σπουδαιότητα της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας στην εφοδιαστική αλυσίδα, παράγοντας προϊόντα θαλασσινού αλατιού υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, αλλά και της προσφοράς της στο ευρύ κοινωνικό σύνολο.  

Μέσα από το σύστημα αξιών, στόχων και δράσεων φροντίζουμε να εξασφαλίζουμε κατάλληλο περιβάλλον που κάθε εργαζόμενος αντιμετωπίζεται με σεβασμό στα δικαιώματά του, ενώ για τους συνεργάτες μας η εταιρεία έχει δημιουργήσει αξιόπιστες και μακροχρόνιες συνεργασίες λειτουργώντας με κώδικα ηθικής πάνω και πέρα από τις βασικές νομικές απαιτήσεις.

Με υπευθυνότητα για την κοινωνία

 Η εταιρεία μας αναγνωρίζοντας την ανάγκη για βοήθεια στις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας, φροντίζει να συμμετέχει σε κοινωνικές δράσεις δήμων, φιλανθρωπικών οργανώσεων, κοινωνικών παντοπωλείων, Φιλοζωικών συλλόγων και να στηρίζει το πολύτιμο έργο τους.

Παράλληλα ενισχύει τις δράσεις αθλητικών σωματείων, πολιτιστικών συλλόγων και σχολείων που επισκέπτονται για εκπαιδευτικούς λόγους τις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας.

Με υπευθυνότητα για το περιβάλλον

Η εταιρεία δεσμεύεται να παράγει προϊόντα σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Εναρμονίζεται με την σύγχρονη  περιβαλλοντική νομοθεσία μέσα από την εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών σε κάθε παραγωγική της δραστηριότητα.