Αλάτι και χρήσεις

Το αλάτι κατείχε πάντα σημαντική θέση στην ζωή των ανθρώπων λόγω της σπουδαιότητας του αρχικά ως συντηρητικό τωντροφίμων και εν συνεχεία λόγω των αμέτρητων χρήσεων του.

Ιστορικά αποτέλεσε και ανταλλακτικό είδος των ανθρώπων που ενεπλάκησαν σε πολέμους για τον έλεγχο του. Οι ρωμαίοι λεγεωνάριοι πληρώνονταν σε αλάτι και για το λόγο αυτό ο μισθός στα λατινικά λεγόταν salarium, που προερχόταν από την λατινική ονομασία του αλατιού: sal.

Σημαντική στιγμή επίσης στην ιστορία θεωρείται η συμβολική πορεία (1930) του Γκάντι προς τα παράλια της Ινδίας με σκοπό να μαζέψει αλάτι για τους φτωχούς ενάντια στις βρετανικές αρχέςπου επέβαλλαν φόρο στο εμπόριο αλατιού.
 
Οι χρήσεις του αλατιού καταγράφονται περί τις 2.000 ενώ σήμερα το 20% της παγκόσμιας παραγωγής αλατιού χρησιμοποιείται στην ανθρώπινη διατροφή ενώ οι υπόλοιπες κύριες χρήσεις είναι στη χημική βιομηχανία και τον αποχιονισμό των δρόμων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το αλάτι χρησιμοποιείται στη βιομηχανία επεξεργασμένων τροφίμων, στην κατεργασία δερμάτων, στις ζωοτροφές, στην γαλακτοκομία, στα αλίπαστα,  χημική βιομηχανία, στη φαρμακευτική, στην παραγωγή χρωμάτων, στη βαφή υφασμάτων, στην αποσκλήρυνση των υδάτων κ.α