Επικοινωνία


ΧΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε
ΒΙΟ.ΠΑ. ΓΛΑΥΚΟΥ

263 33 - ΠΑΤΡΑ 

Τ. 2610 520492

F. 2610 523542

info@chionsalt.gr