Πιστοποίηση HALAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσφατα η εταιρεία μας απέκτησε πιστοποιητικό HALAL μέσω του διεθνώς αναγνωρισμένου φορέα  “Halal Certification Services”. Το Halal είναι ένα σύστημα ποιότητας  σύμφωνο με το Μουσουλμανικό Δίκαιο, ενώ  παράλληλα  πιστοποιεί και την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος  Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας των προϊόντων της εταιρείας.