ΧΙΩΝ-ΜΕΛΟΣ SEDEX

Η εταιρεία μας, ΧΙΩΝ ΑΕ, ανταποκρινόμενη στις τρέχουσες ανάγκες και προσδοκίες, αλλά και με την επιθυμία να διασφαλίσει το υψηλότερο επίπεδο εργασιακού περιβάλλοντος για όλο το προσωπικό της, εφαρμόζει πιστά τα προβλεπόμενα από τον Βασικό Κώδικα της ΠΗΕ (Πρωτοβουλία Ηθικού Εμπορίου), εξασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων της SMETA (Sedex Members Ethical Trading Audit – Επιθεώρηση ηθικής δεοντολογίας µελών SEDEX).

                               

Η ΧΙΩΝ ΑΕ στο Sedex:

Αρ. Αναφοράς εταιρείας: ZC413987306

Αρ. Αναφοράς τοποθεσίας: ZS414158001