ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Στις 8 Δεκεμβρίου επισφραγίστηκε η επίσημη συμφωνία στήριξης του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού» από τις επιχειρήσεις – μέλη της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ». Στόχος είναι η κάλυψη διατροφικών και άλλων αναγκών των 11 σπιτιών που διατηρεί ο οργανισμός. Η εταιρεία μας ως μέλος της πρωτοβουλίας και όχι μόνο είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια

Η εταιρεία μας που από το 1935 είναι μια αμιγώς οικογενειακή εταιρεία με έδρα την Πάτρα και χρόνια γνωστή στον κλάδο της επεξεργασίας θαλασσινού αλατιού, πρόσφατα εντάχθηκε στην Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ μας, την κοινότητα των ελληνικών εταιρειών για την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας. 

Περισσότερες φωτογραφίες
  • ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ