Πιστοποίηση BRC

Η ΧΙΩΝ, από τις πρώτες εταιρείες στον κλάδο της, εφάρμοσε πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας στις διαδικασίες της, από το 1997.

Μέχρι σήμερα έχει διατηρήσει και βελτιώσει τις διαδικασίες που εφαρμόζει ακολουθώντας τα εκάστοτε πρότυπα ποιότητας φτάνοντας το 2018 στην απόκτηση του πλέον αναβαθμισμένου διεθνώς συστήματος υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων της κατά το Διεθνές Πρότυπο BRC.

Φέτος κατά τη διάρκεια της ετήσιας επιθεώρησης πέτυχε την αναβάθμιση της βαθμολογίας του πιστοποιητικού της, κατά το πρότυπο BRC, σε Α+  επισφραγίζοντας την αδιάκοπη προσπάθεια για επίτευξη υψηλών προδιαγραφών ποιότητας σε κάθε επίπεδο.